top of page

Bijlessen & Toetstrainingen voor alle basisschoolleerlingen en brugklassers uit Bergen en omgeving!

Met veel plezier leren bij juf Cécile!

Welke lessen geef ik ?

  • Taal/Spelling

  • Rekenen

  • Begrijpend lezen

  • Cito - training

  • Booster training per vak

Taal training

Vindt uw kind al die spellingregels maar ingewikkeld? Weet hij  niet wanneer welke regel toegepast moet worden? Of heeft hij alleen moeite met de werkwoordspelling? Het structureel aanleren, oefenen en bijspijkeren is dan noodzakelijk. Ik bied daarom aan leerlingen van groep 5 t/m groep 8 de Taaltraining aan!

Begrijpend lezen training

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? Struikelt hij over de structuur van de tekst of de verschillende soorten vragen? Weet u niet waar u moet beginnen om uw kind hierbij te ondersteunen? Ik bied leerlingen van groep 5 t/m groep 8 de begrijpend lezen training aan waarin uw kind alle vaardigheden en kennis op doet die nodig zijn bij het begrijpend lezen.

Reken training

Worstelt uw kind met de rekenopgaven op school? Heeft uw kind moeite met een specifiek onderdeel zoals breuken, verhoudingen of redactiesommen? Of kan uw kind wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken bij het vak rekenen? Ik geef structurele rekenhulp aan leerlingen van groep 5 t/m groep 8 met de rekentraining.

Cito - training

Scoort uw kind op de Cito toetsen anders dan op de methode toetsen? Weet uw kind niet hoe hij  de vragen van de Cito’s moest aanpakken? Is uw kind vaak zenuwachtig bij toetsen? Dan kan het helpen om hiermee te oefenen.

De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de methodetoetsen. Als gevolg hiervan hebben sommige kinderen problemen bij het maken van de toets. Daarom oefen ik  met het oplossen van de Cito-opgaven, bied ik de kinderen een helder stappenplan en leer ik de kinderen om te gaan met stress. Hierdoor kan uw kind de toets met meer zelfvertrouwen maken.

Reviews

M. heeft een paar maanden met veel plezier les gevolgd bij Juf Cécile. Cécile is geduldig en legt de stof goed uit. Ik vond het fijn om vaak even contact met haar te hebben om de progressie te evalueren en zo bij te sturen op de inhoud om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte. Cécile ging daar heel flexibel mee om. Mila heeft veel kunnen leren en was ook erg te spreken over het koekje tijdens de pauze.

Esther, moeder van M. ( groep 8)
Contact
bottom of page