top of page

Lessen

Rekenen

Taal

Begrijpend lezen

Oefenonderdelen training:

 • Splitsen

 • Erbij sommen

 • Eraf sommen

 • Cijferen

 • Delen

 • Vermenigvuldigen

 • Tafels

 • Breuken

 • Maten

 • Procenten

 • Klokkijken

 • Geld

 • Grafieken

 • Kommagetallen

Oefenonderdelen training

 • Flitsen

 • Spelling

 • Woordvorming

 • Woordsoorten

 • Lettergrepen

 • Zinsontleding

 • Spreekwoorden

 • Werkwoorden

Oefenonderdelen​ training:

 • Leesstrategieën

 • Diverse soorten teksten

 • Structuur van teksten

 • Woordenschat

 • Kritisch lezen

Cito training

Oefenonderdelen training:

 • Getallen

 • Verhoudingen

 • Bewerkingen

 • Schatten

 • Meten

 • Begrijpend lezen

 • Woordenschat

 • Spelling

 • Werkwoorden

 • Grammatica

 • Studievaardigheden

Booster training

In de schoolvakanties bied ik Boostertrainingen aan voor kinderen van groep 4 t/m 8. Bij aanvang vragen wij u door middel van het startformulier aan te geven met welke specifieke onderdelen van begrijpend lezen, taal, rekenen of de Cito’s er geoefend moet worden. Op basis hiervan krijgt uw kind uitleg en oefeningen aangeboden passend bij zijn of haar eigen niveau. Beheerst uw kind de nieuw geleerde vaardigheden? Super! Hij of zij gaat dan verder met het volgende onderdeel.

Deze trainingen zijn 3 dagen achtereenvolgend en de duur van een les is 2 uur.

Aan het eind van de laatste boosterdag ontvangt u een terugkoppeling via de mail.

bottom of page